Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

ĐÀM ĐẠO VỚI NHÀ NCVH TÂM LINH PHAN OANH.

ĐÀM ĐẠO VỚI NHÀ NCVH TÂM LINH PHAN OANH.
Dân sính lễ là điềm suy Xã tắc.
Dân ngộ Đạo mới hưng thịnh Quốc gia.
Phan Oanh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét