Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

THÊM NHỮNG TẤM LÒNG VỚI TRẺ EM VÙNG CAO.

THÊM NHỮNG TẤM LÒNG VỚI TRẺ EM VÙNG CAO.
Ngày hôm qua, chị Nguyễn Thị Diễm Hằng từ TP. HỒ CHÍ MINH ra Bắc có gặp dienbatn và trao số tiền 10.000.000 đồng ( mười triệu ) để ủng hộ các em nhỏ vùng cao. Chị Hằng là chủ một doanh nghiệp chuyên về thẩm mỹ, đã nhiều lần làm từ thiện ở nhiều nơi.Thay mặt các em nhỏ vùng cao , dienbatn xin cảm ơn tấm lòng Bồ tát của chị Hằng và sẽ cố gắng chuyển đến tận tay các em nhỏ vùng cao trong thời gian sớm nhất.Thân ái. dienbatn.

Thời gian vừa qua, dienbatn đã nhận được từ những tấm lòng nhân ái một số tiền như sau :
* Anh Trần Văn Luận - Việt kiều đang sinh sống ở Mỹ : 01 triệu đồng.
* Em Nguyễn Thị Xuân Trang  - Tp. HỒ CHÍ MINH - 05 triệu đồng.
* Em Lê Thành Trung- Đạo tràng DPLHVV - 02 triệu đồng.
* Em Đặng Đình Tuấn - 300.000 đồng.
KẾT TOÁN : 18.300.000 đồng- 3.800.000 đ( Âm đợt trước)= 14.500.000 đ ( Mười bốn triệu năm trăm ngàn đồng.).
* Chị Nguyễn Thị Diễm Hằng từ TP. HỒ CHÍ MINH trước khi qua Canada đã gửi thêm cho các cháu học sinh miền núi 10 triệu nữa.
* Em Cao Phạm Trung Kiên - TP.HCM - 10 Triệu.
* Anh Nguyễn Tiến Cương - Đông Anh - Hà Nội - 10 triệu .
* Chị Tạ Ngọc Anh - 01 triệu đồng.
Như vậy tổng số tiền trong quỹ hiện nay là :
44.500.000vnd ( Bốn mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng.) - Cập nhật tới ngày 14/9/2012.
dienbatn.
Thân ái. dienbatn.
Ngày 29/10/2012, dienbatn mới nhận thêm 200 ngàn đồng từ một em tên là Tuấn ủng hộ từ thiện, Xin cảm ơn em Tuấn.