Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT CỦA ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI. BÀI THỨ 9.

TRÊN ĐƯỜNG VỀ HÀ NỘI.
Ngày 18 Tết ( tức là ngày thứ 14 của hành trình xuyên Việt) , sau khi ghé thăm tháp Chàm Chiên Đàn, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình và có ghé thăm Đền Ông Hoàng Mười ( Đền Củi - Nghệ An ).Tối 18 Tết, chúng tôi dừng chân tại Thị trấn Diễn Châu - Nghệ An. Vì trời mưa quá không thể đi tiếp được, mặt khác đường 1 đang sửa rất khó đi. Sáng ngày 19 Tết, chúng tôi tiếp tục trở về Hà Nội. Đây là một số hình ảnh trên đường ra Bắc.

Thăm Đền Ông Hoàng Mười ( Đền Củi - Nghệ An ).

KẾT THÚC HÀNH TRÌNH.
Chiều ngày 19 tết, chúng tôi đã về đến Hà Nội. Chuyến hành trình xuyên Việt sau 15 ngày đã kết thúc thắng lợi, an toàn và mang lại rất nhiều kết quả. Các ACE trong Đạo tràng không đi được chuyến này, ở nhà đã mở tiệc sẵn để đón Đàn " Đi Thỉnh Kinh" trở về . 
"Chúng con thành kính lễ bái Bảo Tháp Ngọc Phật Xá Lợi - Đại Thọ Bồ Đề - Kim thân Phật được thờ lạy khắp mọi phương " - 3 lần.
 
Trong chuyến hành trình xuyên Việt lần này, tuy còn rất nhiều nơi chưa đi được , nhưng các ACE trong Đạo tràng đã thọ nhận được những viên Xá Lợi Xương Phật vô cùng quý báu từ SƯ PHỤ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt - Phật giáo Therevada, được nhận Lòng Phái từ các Trưởng gánh Đạo TAHN, được truyền Tâm Pháp,Ấn Pháp mật , truyền thêm công lực, được chữa bệnh từ nhiều vị Sư , các Thày, các A Xà Lê, các Trường gánh Đạo TAHN. Đoàn cũng được tặng rất nhiều sách, tài liệu về Huyền môn - Đạo Pháp từ các vị Thày.Thay mặt cho tất cả các ACE trong Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Vô vi, dienbatn xin trân trọng cảm ơn thịnh tình của các  vị Sư , các Thày, các A Xà Lê, các Trường gánh Đạo TAHN và Sư phụ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt đã gìanh cho Đạo tràng.Chúc các vị luôn mạnh khoẻ để hộ trì Phật Pháp.