Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

ĐỊA MẠCH YÊN DŨNG - BẮC GIANG VÀ THỦY LONG TỰ ĐỒNG VIỆT.BÀI 5

ĐỊA MẠCH YÊN DŨNG - BẮC GIANG VÀ THỦY LONG TỰ ĐỒNG VIỆT.
1/PHÂN TÍCH VỊ TRÍ - TÍNH CHẤT - NGŨ HÀNH ÂM DƯƠNG CỦA CÁC TẤM THẺ ẾM.
Một vài tính toán linh tinh về Độn Giáp, Thái Ất, Linh Quy Bát Pháp, Thời Châm trên La kinh của dienbatn ( Xin miễn giải thích ).
2/ HÓA GIẢI CÁC TẤM THẺ ẾM BẰNG MẬT TÔNG.
dienbatn và các ACE trong Đạo tràng Liên Hoa Vô vi sử dụng chú Mật tông nhờ quang năng của các chư Phật : Thất cu chi Phật mẫu Chuẩn Đề Vương , Phật Tỳ Lô Giá Na ( Đại Nhật Như lai ), Uế Tích Kim Cang Bồ tát và một số pháp Huyền môn khác để hóa giải các vị trí bị ếm.

3/ THỰC HIỆN TRẤN TRẠCH VÀ DẪN LONG TRONG TOÀN VÙNG BẰNG TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI.


4/ TRỒNG CÂY BỒ ĐỀ ĐƯỢC TRIẾT TỪ CÂY BỒ ĐỀ CỦA ĐỨC PHẬT - QUÀ TẶNG CỦA SƯ PHỤ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt - Phật giáo Therevada của dienbatn.
5/ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG DÂN LÀNG.


Trong toàn bộ quá trình nhiều lần đi khảo sát, làm lễ, dienbatn và các ACE trong Đạo tràng Liên Hoa Vô vi không hề sử dụng một xu nào của dân làng. Toàn bộ chi phí đi lại , ăn uống do Đạo tràng tự chi phí. Những đồ trấn trạch và dùng để dẫn Long do một thân chủ của dienbatn cúng dường cho bà con Đồng Việt. Xin cảm ơn sự trợ giúp âm thầm của vị thân chủ đó.Tâm xuất Phật biết.
Xin xem phần kết tại bài 6.
Thân ái - dienbatn .