Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT CỦA ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI. BÀI THỨ 8.

KHAI KHẨU CHO CÁC ACE TRONG ĐẠO TRÀNG DPLHVV TẠI THÁP CHIÊN ĐÀN - QUẢNG NAM.
Sáng 16 tháng Giêng, chúng tôi từ Sài gòn lên đường ra Bắc.Đêm 16, chúng tôi dừng ở bãi biển Đại Lãnh và nơi nghỉ ngay sát biển nên các ACE ra đó ngồi luyện khí.Ngày hôm sau 17 tháng Giêng, chúng tôi ra đến Huế và nghỉ tại thị trấn Phú Xuân . Trưa ngày 18 , chúng tôi đến Tháp Chiên Đàn Quảng Nam. Nơy đây , những năm trước , dienbatn đã đến thăm và gieo duyên Phật pháp cho một đệ tử ở đây. Từ đó cho đến nay, cô này không thấy có tiến bộ về tu học ,biết Đoàn đi qua, cô ấy điện cho chúng tôi vào giúp. Tại đây, dienbatn cùng các ACE trong Đạo tràng DPLHVV đã sử dụng năng lượng sung mãn của Tháp Chiên Đàn, khai khẩu thành công cho 2 người khó mở nhất.