Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

ĐỊA MẠCH YÊN DŨNG - BẮC GIANG VÀ THỦY LONG TỰ ĐỒNG VIỆT.BÀI 8.

ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG THỦY LONG TỰ ĐỒNG VIỆT - YÊN DŨNG - BẮC GIANG.
Ngày mùng 9/11/Nhâm Thìn, dienbatn cùng các ACE trong Đạo tràng DPLHVV và nhân dân thôn Trung - Đồng Việt - Yên Dũng - Bắc giang đã làm lễ khởi công xây dựng Thủy Long Tự . Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, sau khi xây dựng Thủy Long Đình, bà con tại thôn Trung - Đồng Việt vẫn cố gắng xây dựng Thủy Long Tự , dự kiến sẽ hoàn thành trước tết Quý Tỵ. Sau đây là mọt số hình ảnh trong ngày khởi công Thủy Long Tự.
Thủy Long Đình nhìn từ bên Thủy Long Tự.Mắt phải Rồng.


Mắt trái Rồng


Thân ái. dienbatn.