Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

CẬP NHẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG KHAI. .

CẬP NHẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG KHAI.
Thân ái. dienbatn.

Tồn quỹ tới ngày 23/9/2011 số tiền : 16.480.000 đồng.( Mười sáu triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng ).
*Một bạn không cho biết tên gửi vào TK AGRIBANK của dienbatn ủng hộ từ thiện số tiền 200.000 đồng.( Hai trăm ngàn đồng).
* Hai em Nguyễn Văn Đạt và Vũ Hải Vân - nhà 23 ngách 200/20 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội ủng hộ từ thiện số tiền 3.000.000 đồng ( Ba triệu đồng ).
Như vậy :

Hai em Nguyễn Văn Đạt và Vũ Hải Vân , Thầy Bình và dienbatn.
Tồn quỹ tới ngày 28/11/2011 số tiền : 19.680.000 đồng.( Mười chín triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng ).