Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT CỦA ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI. BÀI THỨ 11.

VỀ THĂM TỔ ĐÌNH BỬU LONG CỦA SƯ PHỤ VIÊN MINH
Trong những ngày sau Tết, một nhóm của Đạo tràng DPLHVV cũng vào Sài Gòn bằng máy bay và thông qua A Xà Lê của dienbatn đã tới thăm Miếu Thành Hoàng Bổn Cảnh ( Đường Điện Biên Phủ), thăm Tổ đình Bửu Long do Sư phụ Viên Minh đang xây dựng, thăm Sư phụ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt . Các ACE cũng đã được ân sủng Quán đảnh của Sư phụ Viên Minh, của Sư phụ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.), và cũng được Sư phụ tặng Xá lợi xương Phật.
1/  Thăm A Xà Lê của dienbatn tại nhà riêng.


Được A Xà Lê tặng áo.


2/Thăm Miếu Thành Hoàng Bổn Cảnh ( Đường Điện Biên Phủ).

Được anh Bình tặng quà thật ý nghĩa.
Được cho chữ mừng Xuân.


3/ Thăm Tổ đình Bửu Long do Sư phụ Viên Minh đang xây dựng.


Gặp Sư phụ Viên Minh và Thày Nhất Hạnh từ nước ngoài mới về.
Nhận Quán đảnh từ 2 vị Thày.

 4/Thăm Sư phụ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt .
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét