Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT CỦA ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI. BÀI THỨ 6.

VỀ THĂM SƯ PHỤ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt - Phật giáo Therevada.
Chiều ngày 13 Tết ( ngày thứ 9 của cuộc hành trình ) , chúng tôi về TP. Hồ Chí Minh. Suốt cả ngày hôm sau 14 Tết , chúng tôi đi thăm bạn bè , gia đình ở Sài Gòn. Sáng 15 Tết ( ngày rằm tháng giêng ) chúng tôi cùng vị A Xà Lê của dienbatn có một hành trình đày thú vị.
Tại nhà của A Xà Lê.


A Xà Lê dẫn chúng tôi đi lễ tại Miếu Thần Hoàng Bổn Cảnh.


Xin chữ : Liên Hoa Vô Vi của Đạo Tràng .
Chúng tôi cùng đến thăm SƯ PHỤ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt - Phật giáo Therevada của dienbatn.

SƯ PHỤ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt tặng cho các ACE trong Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Vô Vi những hạt Xá Lợi Phật vô cùng quý báu.
ACE Đạo tràng DPLHVV nhận quán đảnh Phật giáo Therevada từ SƯ PHỤ J.S DHAMMAVIMUTTI (Pd-D.)- Pháp Đạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét