Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT CỦA ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI. BÀI THỨ 3.

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT CỦA ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI.
( Tiếp tục ngày mùng 9 Tết ).
Chuẩn bị các Đàn lễ tại Tam Bửu Tự.


Ngày mùng 10 Tết..
Thăm nhà cụ Năm Xế Trưởng gánh.


Dự lễ tại nhà chú Ba Nhồng Trưởng gánh.Thăm Linh Bửu Tự ( Thủy Đài Sơn ).

Thăm miếu Vạn Ban Trưởng gánh Năm Thợ đang xây dựng.

Hòn đá làm nên tên Núi Tượng.


Thăm Tam Bửu Tự.

Trưa ngày mùng 10 Tết, Đoàn chúng tôi liên hoan chia tay với các huynh đệ Đạo TAHN.
(Phần riêng sẽ viết sau : Lòng Phái, và các phương pháp bí truyền luyện nội lực).
Xin xem tiếp bài thứ 4.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét