Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

HÀNH TRÌNH TỪ THIỆN TẠI SƠN LA 7-8 /1/2012.

HÀNH TRÌNH TỪ THIỆN TẠI SƠN LA TỪ NGÀY 7-8 /1/2012.
1/ HÀNH TRÌNH.


2/ TẠI TRƯỜNG PTCS CHIỀNG MUNG 2.

3/ TẠI TRƯỜNG PTCS TÀ ỚT.

dienbatn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét